Spreekuur op afspraak

U kunt telefonisch afspraken maken in de ochtend tussen 8.00-10.30 uur en tussen 11.00-12.30 uur. Ook kunt u online een afspraak maken op het spreekuur via MijnGezondheid.net

Wij maken gebruik van een terugbelsysteem waardoor u niet onnodig in de wacht staat. 

Voor spoed toets 1

For english press 9

Herhaalrecepten toets 2

Voor de assistente toets 3, daarna voor een terugbelverzoek toets 1

Voor intercollegiaal overleg toets 4 

De assistentes zullen vragen naar de reden van uw contact. Ze doen dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistentes zijn (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

In geval van spoed zijn we altijd bereikbaar! Wij werken met een terugbelsysteem waarmee u een terugbelverzoek kunt indienen, medicatie kunt bestellen of afspraken kunt annuleren. Voor het spreekuur dient altijd een afspraak gemaakt te worden. Een consult duurt 15 minuten en is bedoeld om 1 klacht te bespreken. Heeft u meer tijd nodig? Geef dit aan bij het maken van de afspraak. 

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur. De huisarts belt u dan terug. U kunt ook een vaag stellen via een e-consult. Kijk hiervoor op MijnGezondheid.net u kunt na inloggen met DigiD herhaalrecepten aanvragen, medische vragen stellen via een e-consult en eigen uitslagen inzien. Wij proberen e-consulten binnen 5 werkdagen te beantwoorden. 

Huisbezoeken 

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistentes beoordelen samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het spreekuur te komen.

Handige websites

Op de pagina's hieronder kunt u verschillende handige informatie vinden. klikt u gerust verder.