In onze praktijk zijn ook praktijkondersteuners werkzaam. Een praktijkondersteuner is een functie in de huisartsenzorg en gemakshalve korten we de functie af met de term POH (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg). Deze functie wordt in onze praktijk ingevuld door zorgprofessionals die daarvoor speciaal zijn opgeleid en net als de huisarts regelmatig nascholingen volgen om hun kennis en vaardigheden up to date te houden. Naast het gegeven dat onze praktijkondersteuners ook werkelijk gespecialiseerd zijn op hun vakgebied, is het voor u als patiënt prettig te weten dat zij meer tijd kunnen besteden aan de begeleiding of behandeling van uw klachten, dan de huisarts dat normaal gesproken kan, én dat alle kosten door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Er zijn twee specialisaties:

De praktijkondersteuner somatiek begeleidt patiënten met chronische ziekten zoals:

  • Diabetes Mellitus
  • Astma en COPD
  • Hart- en vaatziekten

Daarnaast kunt u bij de praktijkondersteuner terecht voor:

  • Hulp bij stoppen met roken
  • Spirometrie (longfunctieonderzoek)
  • Enkel arm index (meting van de beenvaten)
  • Ouderenzorg

De praktijkondersteuner verricht controles, geeft leefstijladviezen en ondersteunt. De praktijkondersteuner heeft meer tijd om uw situatie te bespreken en het beantwoorden van uw vragen. De huisarts houdt toezicht op het verloop van de behandeling. De praktijkondersteuner heeft een vaste overlegstructuur met de huisarts die eindverantwoordelijk is voor de werkzaamheden.

Er zijn geen kosten verbonden aan de consulten bij de praktijkondersteuner. Deze worden volledig vergoed door de zorgverzekering. U wordt door uw huisarts doorverwezen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner en u kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente. Ook kunt u vragen aan haar stellen door middel van een e-consult en kunt u zelf online een afspraak maken.

 

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg werkt nauw samen met de huisarts bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho-)sociale klachten. Door de kennis en ervaring op dit terrein is het mogelijk dat de praktijkondersteuner GGZ snel en laagdrempelig een goede inventarisatie van uw klachten en problemen kan maken. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

In een gesprek worden uw klachten en vragen in kaart gebracht. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

Vervolgens adviseert de praktijkondersteuner GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling of vervolggesprekken bij de praktijkondersteuner GGZ.

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek ingepland. De huisarts kan u ook tijdens een consult adviseren een afspraak te maken met de praktijkondersteuner GGZ. Aan de gesprekken zijn voor u geen kosten verbonden.

Handige websites

Op de pagina's hieronder kunt u verschillende handige informatie vinden. klikt u gerust verder.