Wij streven naar een zo breed mogelijk aanbod van eerstelijnszorg, dichtbij de woonomgeving van de patiënt. Ook zijn wij voortdurend bezig met het bewaken van de kwaliteit van zorg en het verbeteren hiervan op diverse zorgdomeinen. Wij bieden huisartsgeneeskundige zorg aan bewoners van het gebied Delft Centrum.  Wij bieden u deskundige hulp bij lichamelijke, psychische en/of sociale problemen.

Wij vinden het belangrijk dat patiënten, daar waar het kan, zoveel mogelijk medeverantwoordelijkheid dragen voor hun problemen. Daarom is voorlichting erg belangrijk. Wij zijn in staat om op medische indicatie een breed pakket aan zorg en aanvullend onderzoek aan te bieden. Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht bij de huisartsenpost; de zorg door de huisartsenpost beperkt zich tot spoedeisende hulp.

Vanuit onze huisartsenpraktijk bieden wij de volgende aanvullende zorg:

 • Begeleiding stoppen met roken
 • Ondersteunende gesprekstherapie door de POH GGZ
 • Zorgpaden zoals Diabeteszorg (inclusief het instellen op insuline), longzorg en Cardiovasculair risicomanagement
 • Zorg rondom het levenseinde
 • Ouderenzorg
 • Samenwerkingsafspraken met de diëtiste
 • Systematische evaluatie van polyfarmacie in samenwerking met de apotheker
 • ECG- diagnostiek en –interpretatie
 • Doppler onderzoek
 • Preventiespreekuur (risicoprofiel hart- en vaatziekten)
 • Kleine chirurgische ingrepen

Handige websites

Op de pagina's hieronder kunt u verschillende handige informatie vinden. klikt u gerust verder.